ATEX module IECEx los examen

ATEX module IECEx los examen

In: Trainingen

ATEX module IECEx los examen

U&D Industrial Safety biedt ook losse IECEx 05 losse examens aan in nauwe samenwerking met het onafhankelijk Instituut voor Beroepsexamens (IBEX). Deze persoonscertificering is internationaal erkend en toont aan dat de medewerker kennis en vaardigheid bezit op basis van IEC-normen voor explosieveiligheid.
Dit certificatiesysteem stelt gedetailleerde eisen aan competenties van de gecertificeerde medewerker, die zijn vastgelegd binnen de “Units of Competency” van IECEx 05.

Het examen van IBEX wordt schriftelijk afgenomen en kan (afhankelijk van de module) zowel schriftelijk als met praktijkopdrachten worden afgenomen.

 

Momenteel wordt hard gewerkt om de schriftelijke toets af te kunnen nemen met behulp van een PC of tablet, zodat de kandidaat ook meteen de uitslag heeft. Tot die tijd duurt de uitslag van het examen ongeveer 2 weken. Indien de examenkandidaat is geslaagd, wordt een attestion afgegeven met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Naast de attestion kan de kandidaat een “file of evidence” overleggen aan Dekra Certification. De “file of evidence” betreft een vastlegging van werkervaring in relatie tot het functieprofiel. Indien de kandidaat voldoet, zal Dekra Certification een “Personnel Competency Assessment Report” (PCAR) opstellen, zodat deze (als samenvatting) kan worden gepubliceerd op de website van IECEx 05. Met de PCAR wordt een persoonscertificaat aangevraagd, die tevens wordt gepubliceerd op de website van IECEx 05.

Informeer bij ons naar de mogelijkheden en kosten: info@ud-industrialsafety.nl.

Een overzicht van onze trainingen met de IECEx modules:

ATEX trainingOvereenkomstig IECEx module
ATEX 000 awareness e-learningEx 000
ATEX 001 BasismoduleEx 001
ATEX 002/010 Safety Expert trainingEx 002 - Ex 010
ATEX Praktijkgerichte basistrainingGeen
ATEX ManagementtrainingGeen
ATEX 009 OntwerptrainingEx 009
ATEX 003/005 Reparatie en montagetrainingEx 003 - Ex 005
ATEX 007/008 Elektrische Inspectie- en onderhoud-trainingEx 004 - Ex 006 - Ex007 - Ex 008
ATEX Werktuigbouw Inspectie- en Onderhoud-trainingGeen
.