ATEX 002/010 Safety Expert Training

ATEX 002/010 Safety Expert Training

In: Trainingen

ATEX 002/010 Safety Expert Training

Duur:
2 dagen.
De trainingsdagen zijn van 09:00 tot ca. 16:30.

Kosten:
€ 850,- per deelnemer. Deze training kan ook incompany en op maat worden verzorgd.
De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 15 personen bij een incompany-training, informeer bij ons naar de mogelijkheden: info@ud-industrialsafety.nl.

Doel:
De deelnemer is in staat om te bepalen welke mogelijke praktische toepassingen van maatregelen die (wanneer ze niet volledig gelijk zijn aan de eisen) aantoonbaar gelijkwaardig zijn met de eisen uit de diverse ATEX-richtlijnen. Met deze ATEX Safety Expert training leert u het op een juiste manier uitvoeren van de risicobeoordelingen en vervolgens het implementeren en uitvoeren van de maatregelen uit de risicoanalyses (wat moet en wat mag). Daarnaast leert u de aspecten die worden gebruikt in een explosieveiligheidsdocument (EVD), inclusief gevarenzone-indelingen en ontstekingsbronanalyse.

Resultaat:
Voor deze training wordt “Waardering Hobéon SKO-AH en -VK” 2 punten toegekend en is overeenkomstig de Eind- en Toetstermen van de internationaal erkende IECEx 05: modules Ex 002 en 010. Het totale programma voldoet aan de eisen van de Arbowet en de ATEX-Richtlijnen. De training wordt afgesloten met een eindtoets. Na het succesvol afronden van deze eindtoets ontvangt de deelnemer van ons een certificaat als PDF met een geldigheidsduur van 3 jaar. Met dit certificaat wordt aantoonbaar aan de kwalificatieplicht conform de Arbowet en ATEX richtlijn voldaan.

Het is mogelijk om met deze training om bij het onafhankelijk Instituut voor Beroepsexamens (IBEX) een los examen te doen. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Voor wie?
Deze ATEX Safety Expert training is speciaal bedoeld voor, plantmanagers, projectleiders, veiligheidskundigen, HSE-medewerkers en installateurs, die werken in of bij een bedrijf waar explosiegevaarlijke zones zijn gedefinieerd. Toelating met certificaat ATEX-Awareness e-learning. U dient zich hiervoor separaat in te schrijven, indien u dit nog niet heeft. Indien de ATEX1 of ATEX2 training is gevolgd, is tevens toelating tot deze training mogelijk.

Inhoud:
Deze ATEX Safety Expert training is vooral gericht op het voorkomen van schade aan het milieu, gezondheid of aan installaties. Hierbij hoort kennis van theorie (wetgeving en richtlijnen) in combinatie met praktijk (ervaringen op de werkvloer). De training is opgebouwd rondom de volgende onderwerpen:

Programma dag 1:

 • ATEX Algemeen
 • Achtergronden, wet- en regelgeving, normen en richtlijnen
 • Organisatie en explosieveiligheidsdocument
 • Explosieve gas/damp mengsels
 • Explosieve stofmengsels
 • Ontstekingsbronnen
 • Vlinderdasmodel (BowTie)

Programma dag 2:

 • Elektrische beschermwijzen
 • Aanduidingen op elektrisch materieel
 • Niet-elektrisch beschermwijzen
 • Werkzaamheden
 • Meten van gas
 • Certificatieschema’s
 • Cases Praktijk
 • Bezoek aan testcentrum
 • Toets

Werkvormen:
In deze ATEX Safety Expert training wordt interactief gediscussieerd over de explosierisico’s op de (eigen) werkvloer en de te nemen maatregelen. Tijdens training kan direct een koppeling met de praktijk worden gemaakt van de aspecten die worden behandeld, gebaseerd op praktijkcases vanuit de eigen organisatie. Op deze wijze wordt, op een zo efficiënt mogelijke wijze, het ATEX-pallet zo breed mogelijk behandeld, zodat de rode draad kan worden herkend. In de training wordt gewerkt met korte cases, waarin op een juiste manier uitvoeren van de risicobeoordelingen en vervolgens het implementeren en uitvoeren van de maatregelen uit de risicoanalyses worden behandeld.

Locatiegegevens:
Open trainingen worden gegeven in het gebouw van Kiwa Training:
Wilmersdorf 50
7327 AC APELDOORN
T 088 – 998 35 39

 

Ga voor inschrijven op deze training ATEX 002/010 Safety Expert naar: Inschrijfformulier
Kies hierin de juiste training.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht van onze trainingen.