Nieuwe concept ATEX richtlijnen

Nieuwe concept ATEX richtlijnen

In: Geen categorie

Nieuwe ATEX NPR 7910 richtlijnen bijna beschikbaar

U&D Industrial Safety BV (René Ubbink en Rolf van Dijk) is mede-opsteller ATEX NPR-7910-1 (gas, damp) en NPR-7910-2 (stof) en heeft actief meegewerkt om ervaringen in deze richtlijnen te verwerken. Deze richtlijnen zijn inmiddels goedgekeurd door de normredactie en we verwachten binnen enkele weken de activering.

De belangrijkste wijzigingen van de nieuwe NPR 7910-1 (gas, damp, nevel)

 • Gebaseerd op de nieuwe bovenliggende norm NEN-EN-60079-10-1:2015
 • Beoordeling van explosie risico’s (nieuwe paragraaf 4.5.2)
  Op basis van een risicoanalyse kan worden bepaald of een hoger of lager beschermingsniveau van materieel kan worden toegepast in een gevarenzone.
 • Brandbare nevels (paragraaf 4.8 (nieuw nummer))
  Brandbare nevels kunnen ook bij vloeistoffen met een hoger vlampunt een explosieve atmosfeer vormen.
 • Een nieuwe gevarenzone: “Inert Gebied” (paragraaf 5.1 en 11.2)
  Er is een nieuwe gevarenzone gedefinieerd, het zogenaamde Inert Gebied. In een inert gebied is geen zuurstof aanwezig.
 • Arbeidshygiënische strategie (nieuwe paragraaf 5.2.1), dit is overgenomen uit de bovenliggende norm.
  In paragraaf 5.2.1 Veiligheidsprincipes wordt nader uitgelegd dat al tijdens een ontwerp van een installatie onderzocht moet worden wat de kans is op het vrijkomen van brandbare stoffen en hoe dit zoveel mogelijk moet worden voorkómen.
 • Kwalificatie van personeel (nieuwe paragraaf 5.2.4)
  De gevarenzone-indeling dient te worden uitgevoerd door personen die kennis van zaken hebben.
 • Continue gevarenbronnen (paragraaf 7.2)
  De voorbeelden van continue gevarenbronnen zijn uitgebreid met o.a. de binnenzijde van tanks en vloeistofoppervlakken die in directe verbinding staan met de atmosfeer.
 • Onderdelen die niet als gevarenbron worden beschouwd (paragraaf 7.5.1)
  Het begrip “Technisch Dicht” is geïntroduceerd. Technisch dichte installaties worden onder bepaalde voorwaarden niet als gevarenbron beschouwd en geven dus geen gevarenzone. Essentieel is hierbij is dat er zonder kunstmatige ventilatie altijd een verversing van 1 maal per uur moet zijn.
 • Kunstmatige plaatselijke ventilatie: afmetingen van de gevarenzone zijn gewijzigd (tabel 7)
  De afmetingen van de gevarenzone bij kunstmatige plaatselijke ventilatie met voldoende beschikbaarheid en voldoende capaciteit is niet alleen het plaatselijke afzuiggebied, maar een gebied van r1=1m, 7m of anders bepaald.
 • Effect van openingen (paragraaf 10.3.4)
  In tabel 8 zijn toevoegingen geplaatst met betrekking tot de omvang van een zone (bij openingen van type A, B en C)
 • Afwijkend gebied (paragraaf 11.1)
  De paragraaf bevat een belangrijke aanpassing, er is nu weer opgenomen dat een Afwijkend Gebied niet mag grenzen aan een gevarenzone. (Dat stond ook al in de oude editie van de NPR 7910-1:2001)
 • Werkzaamheden in ATEX zones (hoofdstuk 14)
  – Ook bij werkzaamheden in een ATEX zone 2 dient de gasconcentratie continu te worden gemeten
  – Er is een nieuwe paragraaf toegevoegd over werkzaamheden in en/of aan geopende installaties
  – Er een nieuwe paragraaf toegevoegd (14.6) omtrent het veilig werken middels een procedure (werkvergunning)

De belangrijkste wijzigingen van de nieuwe NPR 7910-2 (stof)

 • Gebaseerd op de nieuwe bovenliggende norm NEN-EN-60079-10-2:2015
 • Beoordeling van explosie risico’s (nieuwe paragraaf 4.7.2)
  Op basis van een risicoanalyse kan worden bepaald of een hoger of lager beschermingsniveau van materieel kan worden toegepast in een gevarenzone
 • Arbeidshygiënische strategie (nieuwe paragraaf 5.2.1), dit is overgenomen uit de bovenliggende norm.
  In paragraaf 5.2.1 Veiligheidsprincipes wordt nader uitgelegd dat al tijdens een ontwerp van een installatie onderzocht moet worden wat de kans is op het vrijkomen van brandbare stoffen en hoe dit zoveel mogelijk moet worden voorkómen.
 • Onderdelen die niet als gevarenbron worden beschouwd (nieuwe paragraaf 5.5.3.2.5)
 • Een nieuwe gevarenzone: “Inert Gebied” (paragraaf 3.10.1.3 en 5.6.4)
  Er is een nieuwe gevarenzone gedefinieerd, het zogenaamde Inert Gebied. In een inert gebied is geen zuurstof aanwezig.
 • Stoflagen (paragraaf 5.7.2.2) is ingrijpend gewijzigd, waarbij de gevaren van stoflagen worden uitgesplitst.
 • Presentatie en rapportage van de zone‐indeling (paragraaf 7.1 en 7.2) is uitgebreid met verschillende stoppen voor voldoende documentatie, zoals documenten, tekeningen, gegevensbladen en tabellen.
 • Bijlage E, tabel E.3, waarin opsplitsing wordt gemaakt in de 3 verschillende stofgroepen IIIA, IIIB en IIIC.
Tags: ,