top of page
Industrial Safety 105.JPG

ATEX Praktijkgerichte Basistraining
 

Duur:
Halve dag met theorie- en praktijkgedeelte.
Trainingstijden in overleg.
 

Kosten:
Prijs op aanvraag. Deze training wordt incompany en op maat verzorgd.
De groepsgrootte is maximaal 15 personen, informeer bij ons naar de mogelijkheden: info@ud-industrialsafety.nl.
 

Doel:
Veilig kunnen werken in de ATEX-zones bij u op het bedrijf, voldoende kennis hebben en zich bewust zijn van de explosierisico’s. Zij herkennen gevaarlijke situaties, weten welke handelingen en middelen wel en niet zijn toegestaan in ATEX-zones en geven elkaar feedback.
 

Resultaat:
Deze ATEX training wordt afgesloten met een eindtoets. Na het succesvol afronden van deze eindtoets ontvangt de deelnemer van ons een bewijs van deelname als PDF met een geldigheidsduur van 3 jaar. Met dit bewijs van deelname wordt aantoonbaar aan de kwalificatieplicht conform de Arbowet en ATEX richtlijn voldaan.
 

Voor wie?
Deze ATEX Praktijkgerichte Basistraining is speciaal bedoeld voor werknemers die met explosieveiligheid (ATEX) te maken krijgen en werken in uw bedrijf waar explosiegevaarlijke zones aanwezig zijn.
 

Inhoud:
De ATEX- Praktijkgerichte Basistraining is gebaseerd op uw eigen explosieveiligheidsdocument (EVD) met praktijkcases, afgestemd op scenario’s bij u op de werkvloer. De training is opgebouwd rondom de volgende onderwerpen:

  • ATEX (wet- en regelgeving), wat is een explosieve atmosfeer, wat zijn gevarenbronnen, hoe leidt dit tot zonering en welk gevolg heeft dit voor het voorkómen van ontstekingsbronnen (de risicobeoordeling).

  • Inhoud van het Explosieveiligheidsdocument (EVD) van uw bedrijf: overzicht van de (typen van) gezoneerde gebieden gas/damp- en stofexplosiegevaar. Beschikbare documenten op het gebied van explosieveiligheid.

  • Relatie zoneclassificatie – categorie apparatuur.

  • Potentiële ontstekingsbronnen, voorbeelden beschermingswijzen van ATEX-114 apparatuur, hoe te herkennen.

  • Veilig werken in gezoneerde gebieden (wat mag wel, wat mag niet en waarom is dat zo), ATEX-werkvergunningen.
     

Werkvormen:
In deze ATEX Praktijkgerichte Basistraining wordt aan de hand van theorie en praktijkcases interactief gediscussieerd over de explosierisico’s op uw (eigen) werkvloer en de te nemen maatregelen. Tevens worden verschillende onderdelen van ATEX-114 apparatuur door ons gedemonstreerd, om tijdens de trainingen rond te laten gaan tijdens de behandeling van de beschermingswijzen.
 

Ga voor meer informatie over deze training naar Aanvraagformulier training
Kies hierbij de juiste training.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht van onze trainingen.

bottom of page