top of page
Construction Managers

ATEX Praktijkgerichte Basistraining
 

Duur:
Halve dag met theorie- en praktijkgedeelte.
De training is van 09:00 tot ca. 12:30.
 

Kosten:
€ 229,- per deelnemer. Deze training kan ook incompany en op maat worden verzorgd.
De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 15 personen bij een incompany-training, informeer bij ons naar de mogelijkheden: info@ud-industrialsafety.nl.
 

Doel:
Veilig kunnen werken in de ATEX-zones, voldoende kennis hebben en zich bewust zijn van de explosierisico’s. Zij herkennen gevaarlijke situaties, weten welke handelingen en middelen wel en niet zijn toegestaan in ATEX-zones en geven elkaar feedback.
 

Resultaat:
De ATEX Praktijkgerichte Basistraining wordt afgesloten met een eindtoets. Na het succesvol afronden van deze eindtoets ontvangt de deelnemer van ons een certificaat als PDF met een geldigheidsduur van 3 jaar. Met dit certificaat wordt aantoonbaar aan de kwalificatieplicht conform de Arbowet en ATEX richtlijn voldaan.
 

Voor wie?
Deze ATEX Praktijkgerichte Basistraining is speciaal bedoeld voor werknemers die met explosieveiligheid (ATEX) te maken krijgen en werken in of bij een bedrijf waar explosiegevaarlijke zones zijn gedefinieerd.
 

Inhoud:
De ATEX- Praktijkgerichte Basistraining is gebaseerd op theorie met praktijkcases en opdrachten, afgestemd op scenario’s bij de deelnemers op de werkvloer. De training is opgebouwd rondom de volgende onderwerpen:

  • ATEX (wet- en regelgeving), wat is een explosieve atmosfeer, wat zijn gevarenbronnen, hoe leidt dit tot zonering en welk gevolg heeft dit voor het voorkómen van ontstekingsbronnen (de risicobeoordeling).

  • Inhoud van het Explosieveiligheidsdocument (EVD) van deelnemers: overzicht van de (typen van) gezoneerde gebieden gas/damp- en stofexplosiegevaar. Beschikbare documenten op het gebied van explosieveiligheid.

  • Relatie zoneclassificatie – categorie apparatuur.

  • Potentiële ontstekingsbronnen, voorbeelden beschermingswijzen van ATEX-114 apparatuur, hoe te herkennen.

  • Veilig werken in gezoneerde gebieden (wat mag wel, wat mag niet en waarom is dat zo), ATEX-werkvergunningen.
     

Werkvormen:
In deze ATEX Praktijkgerichte Basistraining wordt aan de hand van theorie en praktijkcases interactief gediscussieerd over de explosierisico’s op de (eigen) werkvloer en de te nemen maatregelen. Tevens worden verschillende (onderdelen van) eenvoudig ATEX-114 apparatuur door ons gedemonstreerd, om tijdens de trainingen rond te laten gaan tijdens de behandeling van de beschermingswijzen. Tijdens de training worden opdrachten verstrekt die de deelnemers individueel of als groep moeten uitvoeren, gebaseerd op praktijkcases vanuit de eigen organisatie.
 

Locatiegegevens:
Open trainingen worden gegeven in het gebouw van Kiwa Training:
Wilmersdorf 50
7327 AC APELDOORN
T 088 – 998 35 39

 

Ga voor inschrijven op deze ATEX Praktijkgerichte Basistraining naar: Inschrijfformulier
Kies hierbij de juiste training.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht van onze trainingen.

bottom of page