top of page
Industrial Safety 86.JPG

Basistraining Werken met chemicaliën

Duur:
Halve dag.
Trainingstijden in overleg.

Kosten:
Prijs op aanvraag. Deze training wordt incompany en op maat verzorgd.
De groepsgrootte is maximaal 15 personen, informeer bij ons naar de mogelijkheden: info@ud-industrialsafety.nl.
 

Doel:
De deelnemer is zich bewust van de gevaren en risico’s, weet waar informatie te vinden is en welke maatregelen moeten worden genomen, indien wordt gewerkt met chemicaliën. U voelt zich veiliger doordat u meer kennis heeft van de stoffen waarmee u werkt.

Resultaat:
De Basistraining Werken met chemicaliën wordt afgesloten met een eindtoets. Na het succesvol afronden van deze eindtoets ontvangt de deelnemer van ons een bewijs van deelname als PDF met een geldigheidsduur van 3 jaar.

 

Voor wie?
Deze Basistraining Werken met chemicaliën is speciaal bedoeld voor productiemedewerkers, inbedrijfstellers en monteurs, die werken met chemicaliën. Deze training is tevens geschikt voor de deskundige volgens PGS-15, waarbij meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig zijn op het bedrijf.

Inhoud:
De Basistraining Werken met chemicaliën wordt zoveel mogelijk interactief gegeven is gebaseerd gegevens uit veiligheidsinformatiebladen en chemiekaarten. De training is opgebouwd rondom de volgende onderwerpen:

 • Gevaar en Risico van chemie

 • Aard, mate en duur van blootstelling

 • Interpreteren van gevaarlijke stofgegevens

 • CMR-stoffen

 • Snel inschatten risico’s

 • Informatiebronnen van gevaarlijke stoffen

 • Risicoperceptie bij het inschatten van risico’s

 • Veiligheidsinformatiebladen, chemiekaarten en gevarenkaarten

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM’s

 • Procesrisico’s in chemie-installaties
   

Werkvormen:
In deze Basistraining Werken met chemicaliën wordt aan de hand van een powerpointpresentatie interactief gediscussieerd over de gevaren en risico’s op de eigen werkvloer en de te nemen maatregelen. In de training wordt gewerkt met korte cases, met het doel zich bewust te worden van het werken met chemicaliën.

Ga voor meer informatie over deze training naar Aanvraagformulier training
Kies hierbij de juiste training.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht van onze trainingen

bottom of page