top of page
Image by Cody Nottingham

Basistraining Werken met chemicaliën

Duur:
Halve dag.
De training is van 09:00 tot ca. 12:30.

Kosten:
€ 275,- per deelnemer. Deze training kan ook incompany en op maat worden verzorgd.
De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 15 personen bij een incompany-training, informeer bij ons naar de mogelijkheden: info@ud-industrialsafety.nl.
 

Doel:
De deelnemer is zich bewust van de gevaren en risico’s, weet waar informatie te vinden is en welke maatregelen moeten worden genomen, indien wordt gewerkt met chemicaliën. U voelt zich veiliger doordat u meer kennis heeft van de stoffen waarmee u werkt en u weet waar u informatie kunt vinden.

Resultaat:
De Basistraining Werken met chemicaliën wordt afgesloten met een eindtoets. Na het succesvol afronden van deze eindtoets ontvangt de deelnemer van ons een certificaat als PDF met een geldigheidsduur van 3 jaar.

 

Voor wie?
Deze Basistraining Werken met chemicaliën is speciaal bedoeld voor productiemedewerkers, inbedrijfstellers en monteurs, die werken met chemicaliën. Deze training is tevens geschikt voor de deskundige volgens PGS-15, waarbij meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig zijn op het bedrijf.

Inhoud:
De Basistraining Werken met chemicaliën wordt zoveel mogelijk interactief gegeven is gebaseerd gegevens uit veiligheidsinformatiebladen en chemiekaarten. De training is opgebouwd rondom de volgende onderwerpen:

 • Gevaar en Risico van chemie

 • Aard, mate en duur van blootstelling

 • Interpreteren van gevaarlijke stofgegevens

 • CMR-stoffen

 • Snel inschatten risico’s

 • Informatiebronnen van gevaarlijke stoffen

 • Risicoperceptie bij het inschatten van risico’s

 • Veiligheidsinformatiebladen, chemiekaarten en gevarenkaarten

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM’s

 • Procesrisico’s in chemie-installaties
   

Werkvormen:
In deze Basistraining Werken met chemicaliën wordt interactief gediscussieerd over de gevaren en risico’s op eigen werkvloer en de te nemen maatregelen. In de training wordt gewerkt met korte cases, met het doel zich bewust te worden van het werken met chemicaliën.
 

Locatiegegevens:
Open trainingen worden gegeven in het gebouw van Kiwa Training:
Wilmersdorf 50
7327 AC APELDOORN
T 088 – 998 35 39

Ga voor inschrijven op deze training naar: Inschrijfformulier
Kies hierbij de juiste training.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht van onze trainingen.
 

bottom of page