top of page

Consultancy

About: Headliner

Consultancy
 

Met meer dan 50 jaar aan gezamenlijke veiligheidskundige- en technische ervaring levert U&D Industrial Safety BV begeleiding en advisering van bedrijven die met vragen komen over gevaarlijke stoffen.

Onze expertise betreft onderzoek en beoordelen van processen op het gebied van explosie-, proces-, machine- en arbeidsveiligheid. Hierbij onderscheiden we ons met een pragmatische insteek om tot oplossingen te komen voor veilige situaties en/of handelingen. Bewezen is dat het door ons geleverde maatwerk eveneens voldoet en/of gelijkwaardig is met vigerende wet- en regelgeving en toegepaste normen/richtlijnen.
 

Met de volgende risicoanalyses kunnen u helpen:

 • Explosieveiligheid (ATEX):
  – Explosieveiligheidsdocumenten (EVD) opstellen,  actualiseren of toetsen.
  – GAP-analyses ATEX (voldoen uw werkplekken aan de Europese ATEX Richtlijnen)
  – Elektrische- en niet-elektrische ontstekingsanalyse in gevarenzones
  – Begeleiding en implementatie van ATEX-beleid en -maatregelen

 • Legal Compliance audits in overeenstemming met de geldende richtlijnen opslag gevaarlijke stoffen

 • HAZID/HAZOP/LOPA risicostudies met behulp van onze PHA Pro software

 • FME(C)A, What-If, GAP, TRA risicostudies

 • Risicostudies machineveiligheid

 • Uitvoeren, rapporteren en toetsen van algemene- en verdiepende RI&E’s
  (gecertificeerd HVK)
   

Door middel van risicoanalyses zijn we in staat om voor complexe vraagstukken antwoorden te geven en/of maatregelen voor te stellen, leiden tot verkleining van risico’s én die werkbaar zijn.

About: About
Industrial Engineer

Onze missie 

 • Ambitie om in Nederland het goed uitvoeren van risicoanalyses voor het voetlicht te krijgen, zodat de ruimte die veelal in de (praktijk)richtlijnen zit, op een juiste manier wordt ingevuld
   

 • Praktische toepassingen genereren die aantoonbaar gelijkwaardig (minimaal hetzelfde veiligheidsniveau) zijn met de diverse wetten, normen en richtlijnen
   

 • Bedrijven helpen met het op een juiste manier implementeren en uitvoeren van de maatregelen uit de risico-analyses
   

 • Inzet voor zowel bedrijven, consultants, als overheid

Technicians at Work

Onze visie 

Medewerkers van bedrijven worden zodanig geïnformeerd, dat eenieder op zijn eigen niveau en voor zijn eigen specifieke situatie de gevaren en risico’s goed in kaart kan brengen. Pas dan kan een werkbare oplossing voor de situatie worden bedacht en in de praktijk worden gebracht.

bottom of page