top of page
Industrial Safety 123_edited.jpg

Uitvoering risicostudies en inspecties

About: Headliner

Met meer dan 50 jaar aan gezamenlijke veiligheidskundige- en technische ervaring levert U&D Industrial Safety BV begeleiding en advisering, specifiek gericht op bedrijven die met vragen komen over gevaarlijke stoffen en/of risicovolle processen.

 

Onze expertise betreft onderzoek naar, en beoordelen van, processen op het gebied van explosie-, proces-, machine- en arbeidsveiligheid. Hierbij onderscheiden we ons met een pragmatische insteek om tot oplossingen te komen voor veilige situaties en/of handelingen. Daarbij is het kunnen denken in scenario’s essentieel. 

 

Om te kunnen toetsen aan vigerende wet- en regelgeving en toegepaste normen/richtlijnen dienen wij uiteraard ook onze kennis op peil te houden. Hiertoe volgen wij regelmatig specifieke trainingen, draaien we mee in kennisnetwerken en zijn daarnaast actief in normcommissies. In de diverse vraagstukken die wij hebben behandeld is bewezen dat het door ons geleverde maatwerk voldoet aan de gestelde wettelijke eisen en best beschikbare technieken.

 

Met de volgende risicoanalyses kunnen wij u helpen:

 • Explosieveiligheid (ATEX):
  – Explosieveiligheidsdocumenten (EVD) opstellen, actualiseren of toetsen.
  – GAP-analyses ATEX (voldoen uw werkplekken aan de Europese ATEX Richtlijnen)
  – Ontstekingsbronanalyse van (elektrische- en niet-elektrische) apparatuur in gevarenzones

–Ontwerp van installaties in relatie tot ATEX gevarenzones
– Begeleiding en implementatie van ATEX-beleid en -maatregelen

 • Legal Compliance audits in overeenstemming met de geldende richtlijnen opslag gevaarlijke stoffen

 • HAZID, HAZOP, LOPA, FME(C)A, What-If risicostudies met behulp van onze PHA Pro software

 • Risicostudies machineveiligheid voor fabrikanten en gebruikers

About: About
Industrial Safety 105.JPG

Onze missie 

 • Ambitie om het goed én praktisch uitvoeren van risicoanalyses voor iedereen die er mee te maken krijgen duidelijker in beeld te krijgen zodat de aanwezige ruimte, die veelal in de (praktijk)richtlijnen te vinden is, op een juiste manier wordt ingevuld

 • Scenariodenken meer voor het voetlicht brengen als basis voor een goede risicoanalyse

 • Praktische toepassingen genereren die aantoonbaar gelijkwaardig (minimaal hetzelfde veiligheidsniveau) zijn met de diverse wetten, normen en richtlijnen

 • Bedrijven ondersteunen met het implementeren van de maatregelen uit de risico-analyses

Onze visie

Medewerkers van bedrijven worden zodanig geïnformeerd, dat eenieder op zijn eigen niveau en voor zijn eigen specifieke situatie de gevaren en risico’s goed in kaart kan brengen. Pas dan kan een werkbare oplossing voor de situatie worden bedacht die in de praktijk ook gaat werken.

bottom of page