Nieuws

Nieuws

 
Movie Set Explosion

WHITE PAPER

In 2018 heeft U&D Industrial Safety een White Paper opgesteld waarin op een duidelijke wijze en chronologische volgorde wordt uitgelegd op welke wijze explosierisico’s op je bedrijf in kaart
kunnen worden gebracht.

Deze methodiek wordt door ons al sinds jaren toegepast, en met succes, met als grootste voordeel dat op een consistente manier de risico’s kunnen worden bepaald en worden geclassificeerd. Hierdoor wordt het duidelijk welke prioriteit moet worden gesteld aan de nog te nemen maatregelen om het explosierisico te verkleinen.

Je kunt deze White Paper downloaden door op deze link te klikken.

ATEX voor dummies

Wij hebben in 2019 een boekje geschreven, ATEX voor dummies. Dit boekje is speciaal voor diegenen die nog niet of nauwelijks bekend zijn met ATEX .

In dit boekje worden op een duidelijke en eenvoudige wijze (‘Jip en Janneke taal’) alle aspecten van ATEX en explosieveiligheid uitgelegd.

Het boekje is in nauwe samenwerking met Kiwa uitgebracht en te bestellen op https://www.atexcertificaat.nl/producten/itemcode/atex-voor-dummies/  (€ 20,- excl. 9% btw).

Veel leesplezier!

Handshake

PHOV werkt samen met U&D Industrial Safety

Vanaf het begin werkt U&D Industrial Safety samen met PHOV (Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde) te Utrecht We worden als vaste trainers ingezet op basis van onze expertise van ATEX en procesveiligheid.

We bepalen zelf de inhoud van onze training, zodat we naast de geldende voorschriften ook een hele pragmatische insteek kunnen hanteren. Dit doen we graag aan de hand van hele praktische opdrachten, zodat de theoretische kennis gaat leven.

Kijk op de website van PHOV: https://www.phov.nl/opleidingen