top of page
Industrial Safety 87.JPG

Basistraining machineveiligheid 

Duur:
Halve dag.
Trainingstijden in overleg.
 

Kosten:
Prijs op aanvraag. Deze training wordt incompany en op maat verzorgd.
De groepsgrootte is maximaal 15 personen, informeer bij ons naar de mogelijkheden: info@ud-industrialsafety.nl.
 

Doel:
De deelnemer is op de hoogte van generieke regels voor het ontwerp en onderhoud van machines volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de nieuwe machineverordening (ter vervanging van de Machinerichtlijn per 2024). 
 

Resultaat:
Na deze training ontvangt de deelnemer van ons een bewijs van deelname als PDF.
 

Voor wie?
Deze training is speciaal bedoeld voor managers, (direct) leidinggevenden en technici, die werken in of bij een bedrijf met machines.
 

Inhoud:
De training wordt zoveel mogelijk interactief gegeven is gebaseerd op de Machinerichtlijn (2006/42/EG) en de Richtlijn Arbeidsmiddelen (2009/104/EG). De training is opgebouwd rondom de volgende onderwerpen:

 • Waarom heeft u een richtlijn Machineveiligheid nodig?

 • Om welke machines gaat het?

 • Wat bedoelen we eigenlijk met een "veilige machine"?

 • Veiligheidsnormen voor machines - een overzicht

 • Wettelijke vereisten garandeert door fabrikant en gebruiker, incl. CE-markering

 • Verplichtingen van de machinefabrikant

 • Risicobeoordeling van fabrikant volgens ISO 12100

 • Definities machineveiligheid en hoog-risico-machines

 • 3 relevante levenscyclusfasen van machines

 • Het wijzigen van een machine tijdens de levensduur

 • EG-verklaring van overeenstemming

 • Mogelijkheid tot het clusteren van machines

 • Hoe implementeer ik? -Nieuwe apparatuur: Wat kan ik nu doen om me voor te bereiden?

 • A-, B- en C-normen

 • Inkoopproces voor nieuwe machines

 • Discussie over taken en verantwoordelijkheden
   

Werkvormen:
In deze training wordt interactief gediscussieerd over de risico’s van machines met bewegende delen en de te nemen maatregelen. Tijdens training kan direct een koppeling met de praktijk worden gemaakt van de aspecten die worden behandeld, gebaseerd op praktijkcases vanuit de eigen organisatie. Op deze wijze wordt, op een zo efficiënt mogelijke wijze, de Machinerichtlijn zo breed mogelijk behandeld, zodat de rode draad kan worden herkend. In de training wordt gewerkt met korte cases, om een verdere uitdieping van de Richtlijnen te krijgen.
 

Ga voor meer informatie over deze training naar Aanvraagformulier training
Kies hierbij de juiste training.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht van onze trainingen.

bottom of page