top of page
IMG_20181012_144335.jpg

PGS15 cursus Opslag verpakte gevaarlijke stoffen
 

Duur:
Halve dag.
De training is van 09:00 tot ca. 12:30.
 

Kosten:
€ 275,- per deelnemer. Deze training kan ook incompany en op maat worden verzorgd.
De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 15 personen bij een incompany-training, informeer bij ons naar de mogelijkheden: info@ud-industrialsafety.nl.
 

Doel:
De deelnemer is in staat om de gevaren en risico’s in te schatten van gevaarlijke stoffen, welke persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht zijn en op welke wijze een incident (lekkage, brand, etc) kan worden bestreden. Tevens wordt voldaan aan de trainingseisen als gesteld in de Nederlandse PGS15.
 

Resultaat:
De PGS15 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen training wordt afgesloten met een eindtoets. Na het succesvol afronden van deze eindtoets ontvangt de deelnemer van ons een certificaat als PDF met een geldigheidsduur van 3 jaar.
 

Voor wie?
Deze PGS15 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen training is speciaal bedoeld voor productiemedewerkers en direct leidinggevenden die werken in een opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.
 

Inhoud:
De PGS15 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen training is gebaseerd op theorie met praktische opdrachten De training is opgebouwd rondom de volgende onderwerpen:

 • Algemene eisen volgens de Nederlandse PGS15

 • ADR-klasse indeling en verpakkingsgroepen

 • Onverenigbare combinaties

 • Wijze van opslag

 • Werkvoorraad

 • LQ verpakkingen

 • Brand/explosiegevaar

 • Interpreteren van gevaarlijke stofgegevens, grenswaarden en giftigheid

 • Snel inschatten risico’s, Gevarenkaarten, bedrijfsnoodplan en PBM’s

 • Informatiebronnen (veiligheidsinformatiebladen, chemiekaarten, gevarenkaarten)

 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Toets
   

Werkvormen:
In deze PGS15 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen training wordt aan de hand van PowerPoint lesgegeven, waarbij interactief wordt gediscussieerd over PGS-15 opslag bij de deelnemers op de werkvloer. Tevens worden opdrachten verstrekt die de deelnemers individueel of als groep moeten uitvoeren met behulp van gevarenkaarten.
 

Locatiegegevens:
Open trainingen worden gegeven in het gebouw van Kiwa Training:
Wilmersdorf 50
7327 AC APELDOORN
T 088 – 998 35 39

 

Ga voor inschrijven op deze training naar: Inschrijfformulier
Kies hierbij de juiste training.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht van onze trainingen.

bottom of page