top of page
Business Meeting

ATEX Managementtraining
 

Duur:
Halve dag.
De training is van 09:00 tot ca. 12:30.
Na afloop van deze training wordt u een lunch aangeboden.
 

Kosten:
€ 289,- per deelnemer. Deze training kan ook incompany en op maat worden verzorgd.
De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 15 personen bij een incompany-training, informeer bij ons naar de mogelijkheden: info@ud-industrialsafety.nl.
 

Doel:
De deelnemer is op de hoogte van explosierisico’s in zijn algemeenheid en binnen het bedrijf zelf. De deelnemer is zich bewust van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het kader van de Nederlandse ARBO wet en de Europese ATEX 153 richtlijn.
 

Resultaat:
De ATEX managementtraining wordt afgesloten met een eindtoets. Na het succesvol afronden van deze eindtoets ontvangt de deelnemer van ons een certificaat als PDF met een geldigheidsduur van 3 jaar. Met dit certificaat wordt aantoonbaar aan de kwalificatieplicht conform de Arbowet en ATEX richtlijn voldaan.
 

Voor wie?
Deze ATEX managementtraining is speciaal bedoeld voor managers en (direct)leidinggevenden, die werken in of bij een bedrijf waar explosiegevaarlijke zones zijn gedefinieerd.
 

Inhoud:
De ATEX managementtraining wordt zoveel mogelijk interactief gegeven is gebaseerd op de werkgevers- en werknemersverplichtingen in gevarenzones aanwezig bij de deelnemers op de werkvloer. De training is opgebouwd rondom de volgende onderwerpen:

  • Kennis informatie t.a.v. ATEX (inclusief de bijbehorende opdrachten)

  • Behandeling van wet- en regelgeving Europees, Nationaal en lokaal op de werkvloer

  • Inhoud van het Explosieveiligheidsdocument (EVD) van deelnemers: overzicht van de (typen van) gezoneerde gebieden met gas/damp- en stofexplosiegevaar. Documentenstructuur op het gebied van explosieveiligheid.

  • Veilig werken in gezoneerde gebieden (wat mag wel, wat mag niet en waarom is dat zo)

  • Werkgevers- en werknemersverplichtingen (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden)
     

Werkvormen:
In deze ATEX managementtraining wordt interactief gediscussieerd over de explosierisico’s op de (eigen) werkvloer en de te nemen maatregelen. Tijdens training kan direct een koppeling met de praktijk worden gemaakt van de aspecten die worden behandeld, gebaseerd op praktijkcases vanuit de eigen organisatie. Op deze wijze wordt, op een zo efficiënt mogelijke wijze, het ATEX-pallet zo breed mogelijk behandeld, zodat de rode draad kan worden herkend. In de training wordt gewerkt met korte cases, om een verdere uitdieping van de verschillende wet- en regelgeving te krijgen, met het doel zich bewust te worden van de TBV’s die men (met name als leidinggevende) heeft.
 

Locatiegegevens:
Open trainingen worden gegeven in het gebouw van Kiwa Training:
Wilmersdorf 50
7327 AC APELDOORN
T 088 – 998 35 39

 

Ga voor inschrijven op deze ATEX Managementtraining naar: Inschrijfformulier
Kies hierbij de juiste training.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht van onze trainingen.

bottom of page