top of page
Industrial Safety 108.JPG

ATEX 002/009 Ontwerptraining

Duur:
Één dag.
Trainingstijden in overleg.
 

Kosten:
Prijs op aanvraag. Deze training wordt incompany verzorgd.
De groepsgrootte is maximaal 12 personen, informeer bij ons naar de mogelijkheden: 
info@ud-industrialsafety.nl.
 

Doel:
De deelnemer is in staat om in een ontwerp de eisen aan apparatuur te benoemen, zodat de juiste middelen ingezet worden en een risicoanalyse kan worden uitgevoerd tijdens de dagelijkse werkzaamheden bij het maken van een ontwerp. De risicoanalyse bestaat uit het erkennen en herkennen van explosiegevaren, zoneclassificaties en ontstekingsbronnen.
 

Resultaat:
Deze training is overeenkomstig de Eind- en Toetstermen van de internationaal erkende IECEx 05: modules Ex 002 en 009.
Deze ATEX training wordt afgesloten met een eindtoets. Na het succesvol afronden van deze eindtoets ontvangt de deelnemer van ons een bewijs van deelname als PDF met een geldigheidsduur van 3 jaar. Met dit bewijs van deelname wordt aantoonbaar aan de kwalificatieplicht conform de Arbowet en ATEX richtlijn voldaan.
 

Voor wie?
Deze ATEX Ontwerptraining is speciaal bedoeld voor veiligheidsfunctionarissen, engineers en technische medewerkers die de inzet van ATEX-apparatuur in gevarenzones bepalen. Toelating met certificaat ATEX Awareness e-learning. U dient zich hiervoor separaat in te schrijven, indien u dit nog niet heeft. Indien de ATEX praktijk gerichte basistraining of ATEX Managementtraining is gevolgd, is tevens toelating tot deze training mogelijk.

Inhoud:
De ATEX Ontwerptraining is gebaseerd op theorie met praktijkcases en opdrachten, afgestemd op scenario’s bij de deelnemers op de werkvloer. De training is opgebouwd rondom de volgende onderwerpen:

 • Inleiding ATEX (wet- en regelgeving), wat is een explosieve atmosfeer, wat zijn gevarenbronnen, hoe leidt dit tot zonering en welk gevolg heeft dit voor het voorkómen van ontstekingsbronnen (de risicobeoordeling)

 • Gevarenzone indeling gas- en stofexplosiegevaar

 • Relatie zone – categorie materieel

 • Inhoud van het Explosieveiligheidsdocument (EVD): overzicht van de (typen van) gezoneerde gebieden gas/damp- en stofexplosiegevaar. Documentstructuur op het gebied van explosieveiligheid.

 • Elektrische beschermingswijzen en bijbehorende normen

 • Niet-elektrische beschermingswijzen en bijbehorende normen

 • Risicoanalyse ontstekingsbronnen ATEX-producten

 • Explosiekentallen en coderingen interpreteren

 • Klassikaal doorlopen van opdrachten

 • Plaats van ATEX als maatregel in procesveiligheid in een BowTie (vlinderdas model)
   

Werkvormen:
Naast de behandeling van theorie door middel van de PowerPoint presentatie, is er ruimte om interactief discussiëren over de explosierisico’s op de (eigen) werkvloer en de te nemen maatregelen. Tevens worden verschillende onderdelen van ATEX-114 apparatuur door ons gedemonstreerd, om tijdens de trainingen rond te laten gaan tijdens de behandeling van de beschermingswijzen. 
 

Ga voor meer informatie over deze training naar Aanvraagformulier training
Kies hierbij de juiste training.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht van onze trainingen.

bottom of page