top of page
Designing on a Tablet

ATEX 002/009 Ontwerptraining

Duur:
1 dag.
De training is van 09:00 tot ca. 16:30.
 

Kosten:
€ 489,- per deelnemer. Deze training kan ook incompany en op maat worden verzorgd.
De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 15 personen bij een incompany-training, informeer bij ons naar de mogelijkheden: info@ud-industrialsafety.nl.
 

Doel:
De deelnemer is in staat om in een ontwerp de eisen aan apparatuur te benoemen, zodat de juiste middelen ingezet worden en een risicoanalyse kan worden uitgevoerd tijdens de dagelijkse werkzaamheden bij het maken van een ontwerp. De risicoanalyse bestaat uit het erkennen en herkennen van explosiegevaren, zoneclassificaties en ontstekingsbronnen.
 

Resultaat:
Deze training is overeenkomstig de Eind- en Toetstermen van de internationaal erkende IECEx 05: modules Ex 002 en 009.
De ATEX Ontwerptraining wordt afgesloten met een eindtoets. Na het succesvol afronden van deze eindtoets ontvangt de deelnemer van ons een certificaat als PDF met een geldigheidsduur van 3 jaar. Met dit certificaat wordt aantoonbaar aan de kwalificatieplicht conform de Arbowet en ATEX richtlijn voldaan.

Het is mogelijk om met deze training om bij het onafhankelijk Instituut voor Beroepsexamens (IBEX) een los examen te doen. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.
 

Voor wie?
Deze ATEX Ontwerptraining is speciaal bedoeld voor engineers en technische medewerkers die de inzet van ATEX-apparatuur in installaties bepalen. Toelating met certificaat ATEX 000-Awareness e-learning. U dient zich hiervoor separaat in te schrijven, indien u dit nog niet heeft. Indien de ATEX praktijk gerichte basistraining of ATEX Managementtraining is gevolgd, is tevens toelating tot deze training mogelijk.

Inhoud:
De ATEX Ontwerptraining is gebaseerd op theorie met praktijkcases en opdrachten, afgestemd op scenario’s bij de deelnemers op de werkvloer. De training is opgebouwd rondom de volgende onderwerpen:

 • Inleiding ATEX (wet- en regelgeving), wat is een explosieve atmosfeer, wat zijn gevarenbronnen, hoe leidt dit tot zonering en welk gevolg heeft dit voor het voorkómen van ontstekingsbronnen (de risicobeoordeling)

 • Gevarenzone indeling gas- en stofexplosiegevaar

 • Relatie zone – categorie materieel

 • Inhoud van het Explosieveiligheidsdocument (EVD): overzicht van de (typen van) gezoneerde gebieden gas/damp- en stofexplosiegevaar. Documentstructuur op het gebied van explosieveiligheid.

 • Elektrische beschermingswijzen en bijbehorende normen

 • Niet-elektrische beschermingswijzen en bijbehorende normen

 • Risicoanalyse ontstekingsbronnen ATEX-producten

 • Explosiekentallen en coderingen interpreteren

 • Klassikaal doorlopen van opdrachten

 • Plaats van ATEX als maatregel in procesveiligheid in een BowTie (vlinderdas model)
   

Werkvormen:
In deze ATEX Ontwerptraining wordt interactief gediscussieerd over de explosierisico’s op de (eigen) werkvloer en de te nemen maatregelen. Tevens worden verschillende (onderdelen van) eenvoudig ATEX-114 apparatuur door ons gedemonstreerd, om tijdens de trainingen rond te laten gaan tijdens de behandeling van de beschermingswijzen. Tijdens de training worden opdrachten verstrekt die de deelnemers individueel of als groep moeten uitvoeren, gebaseerd op praktijkcases vanuit de eigen organisatie.

Locatiegegevens:
Open trainingen worden gegeven in het gebouw van Kiwa Training:
Wilmersdorf 50
7327 AC APELDOORN
T 088 – 998 35 39

 

Ga voor inschrijven op deze ATEX 009 Ontwerptraining naar: Inschrijfformulier
Kies hierbij de juiste training.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht van onze trainingen.

bottom of page