top of page
Image by Pop & Zebra

Processchema Risico-Inventarisatie & Evaluatie (PRI&E) training
 

Duur:
1 dag.
De training is van 09:00 tot ca. 16:30.
 

Kosten:
€ 375,- per deelnemer. Deze training kan ook incompany en op maat worden verzorgd.
De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 12 personen bij een incompany-training, informeer bij ons naar de mogelijkheden: info@ud-industrialsafety.nl.
 

Doel:
De deelnemer is in staat tot het uitvoeren van een Processchema Risico-Inventarisatie & Evaluatie (PRI&E) volgens de Nederlandse PGS-28, -30 en -31 en de BRL-K903 (BRL SIKB 7800).
 

Resultaat:
De Processchema Risico-Inventarisatie & Evaluatie (PRI&E) training wordt afgesloten met een eindtoets. Na het succesvol afronden van deze eindtoets ontvangt de deelnemer van ons een certificaat als PDF met een geldigheidsduur van 3 jaar.
 

Voor wie?
Deze Processchema Risico-Inventarisatie & Evaluatie (PRI&E) training is speciaal bedoeld voor engineers, projectleiders en verkopers van opslaginstallaties.
 

Inhoud:
De Processchema Risico-Inventarisatie & Evaluatie (PRI&E) training wordt zoveel mogelijk interactief gegeven is gebaseerd gegevens uit o.a. veiligheidsinformatiebladen en chemiekaarten. De training is opgebouwd rondom de volgende onderwerpen:

 • Gevaar en Risico van chemie en brandstoffen

 • Aard, mate en duur van blootstelling

 • Interpreteren van gevaarlijke stofgegevens

 • Snel inschatten risico’s

 • Informatiebronnen van gevaarlijke stoffen

 • Risicoperceptie bij het inschatten van risico’s

 • Veiligheidsinformatiebladen, chemiekaarten en gevarenkaarten

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM’s

 • Procesrisico’s in chemie- en brandstofinstallaties

 • Bowtie
   

Werkvormen:
In deze Processchema Risico-Inventarisatie & Evaluatie (PRI&E) training wordt interactief gediscussieerd over de gevaren en risico’s op eigen werkvloer en de te nemen maatregelen. In de training wordt gewerkt met korte cases, met het doel zich bewust te worden van de gevaren en risico’s tijdens het werken met- en de opslag van chemicaliën en brandstoffen.
 

Locatiegegevens:
Open trainingen worden gegeven in het gebouw van Kiwa Training:
Wilmersdorf 50
7327 AC APELDOORN
T 088 – 998 35 39

 

Ga voor inschrijven op deze training naar: Inschrijfformulier
Kies hierbij de juiste training.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht van onze trainingen.

bottom of page